Interview

Zo zet Praxis mensen met een begeleidingsbehoefte in

Praxis heeft 184 bouwmarkten door heel Nederland. In totaal hebben zij tussen de 130 en 160 bouwmarktmedewerkers in dienst, die een begeleidingsbehoefte hebben. Dit is ongeveer drie tot vier procent van hun personeelsbestand. Hoe weten zij deze groep medewerkers succesvol in te zetten? HR Directeur Melithsa Demmers en HR Business Partner Andy Aarts van Praxis delen hun ervaringen.

Iedereen die wil werken is welkom bij Praxis

Praxis ziet zichzelf als afspiegeling van de samenleving en is ervan overtuigd dat iedereen bij hen kan werken. Ongeacht achtergrond, leeftijd, gender, opleiding of fysieke of mentale beperking. Melithsa: ‘Zolang mensen de juiste instelling hebben en willen werken, komt het wat ons betreft goed. De werkzaamheden zijn heel divers, waardoor er altijd wel een functie is die bij iemand past.’

Andy: ‘Werken met mensen met een begeleidingsbehoefte is bij ons organisch gegroeid. We hebben mensen met een beperking in dienst die hun 25-jarig jubileum al hebben gevierd. Pas sinds een jaar of vier is het ook daadwerkelijk onderdeel van onze Diversiteit & Inclusie-strategie. Ontstaan vanuit de filosofie dat iedereen een talent heeft. En dat iedereen met talent bij ons welkom is.’

 

Veilige werkplek essentieel

Veiligheid staat hierbij hoog in het vaandel. Melithsa: ‘Hiermee bedoel ik dat iedereen veilig in onze bouwmarkten moet kunnen werken. Zo hebben we iemand met epilepsie in dienst en er werken ook mensen bij ons die doof zijn. Met het team op de werkvloer maken we daar vooraf goede afspraken over zodat zij weten hoe zij moeten handelen als die collega bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgt en dat ook de medewerkers die doof zijn begrijpen dat de winkel ontruimd moet worden, indien er zich een calamiteit voordoet.’ Andy: ‘Om onder andere die veiligheid te waarborgen, volgen onze leidinggevenden standaard de Harrie Helpt-Training, ontwikkeld door het CNV. Deze training richt zich op mensen met een beperking en hoe met hen om te gaan in een werksituatie.’

 

‘Respecteer het als een medewerker iets niet kan’

 

Zorg voor een baan op maat

Om medewerkers met een begeleidingsbehoefte succesvol in te zetten, zorgt Praxis voor een baan op maat. Andy: ‘Bij nieuwe kandidaten werken we met de zogenaamde Praxis takenlijst. Aan de hand daarvan kijken we met de kandidaat naar alle taken die we hebben in onze bouwmarkten; van vegen tot klantcontact. We lopen de kaart samen door, waarbij de medewerker zelf aangeeft wat diegene wel of (nog) niet kan. Het takenpakket kan in de loop van de tijd groter of kleiner worden.’

Melithsa: ‘Zo’n baan op maat is cruciaal. Als een medewerker iets niet kan, moet je dat respecteren. Doe je dit niet, dan ligt de focus op wat iemand niet kan in plaats op wat iemand wél kan, waardoor je iemand snel kan overvragen. Dat werkt niet. Samen zo’n takenlijst invullen zorgt voor wederzijdse betrokkenheid.’

Samenwerking Praxis met gemeenten en UWV verlengd

In 2020 werd een landelijk convenant getekend door Praxis, UWV en gemeenten, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Nu kiest Praxis ervoor om ook alle winkelmanagers te vragen om de samenwerkingsafspraken te tekenen. Melithsa: 'Hiermee nemen we de winkelmanagers nog meer mee in deze samenwerking en krijgen ze ook de kans om in gesprek te gaan met de werkgeversservicepunten, om ervaringen uit te wisselen en te zoeken naar mogelijkheden. We merken dat het fijn is om een vaste contactpersoon te hebben in de arbeidsmarktregio. Daarmee kan specifieke kennis over de regio worden gedeeld. Extra mooi is dat voor het eerst ook 12 Praxis-franchisenemers zich bij het convenant hebben aangesloten.'

Zonder draagvlak geen succes

Naast een veilige werkomgeving en het bieden van maatwerk is intern draagvlak het sleutelwoord voor het succesvol inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Melithsa: ‘Het is heel menselijk om iets van elkaar te vinden. Dat geldt hier ook. Soms zijn er wat reserves. Het belangrijkste is om deze bespreekbaar te maken, een continu proces. Het gaat dan echt om draagvlak. Dit creëer je door veel met het winkelteam (de directe collega’s en de winkelmanagers) te communiceren en informatiesessies, trainingen en workshops te organiseren. En natuurlijk door de goede verhalen te delen. Onze ervaring is dat obstakels met dit totaalplaatje altijd wel weg te nemen zijn.’

 

Positieve invloed op de werkvloer

Melithsa en Andy merken vooral dat de inzet van collega’s met een begeleidingsbehoefte een positieve uitwerking heeft op de werkvloer. Melithsa: ‘Over het algemeen vinden collega’s het erg leuk. Ze zien het als een toevoeging aan het team en het geeft hen vaak voldoening om zo’n collega een leuke werkplek en warm welkom te bieden.’

Andy: ‘Als we kijken naar het verhaal van verkoopmedewerker Sander, zien we dat hij door zijn burn-out een zogeheten ‘rugzakje’ had. Maar doordat dat op voorhand goed is overgebracht aan het winkelteam is hij nu echt één van hen geworden. Het team houdt rekening met hem. Met elkaar is zijn werk zo ingericht dat hij kan opbloeien. Dát is waar we het voor doen.’

 

Niet elke plaatsing lukt en dat is oké

Melithsa wil andere werkgevers erop attenderen dat niet elke plaatsing lukt: ‘Dat is niet erg. Die ruimte moet er zijn, want daar leren we van. Als het niet slaagt, heeft dat vaak geen specifieke oorzaak, zoals een bepaalde beperking. Het is dan vaak een samenloop van omstandigheden.’

Andy: ‘Wij staan open om iedereen een kans te geven, zo hebben wij ook contact met een opvanghuis voor dakloze jongeren die kort voor hun volledige terugkeer naar de maatschappij staan. De laatste stap is een baan. Samen met deze instelling hebben wij gekeken wat er mogelijk is. Helaas slaagde dit de eerste keer niet terwijl de potentie er zeker was. Daar laten we ons niet door ontmoedigen. Inmiddels zijn we in gesprek met een nieuwe kandidaat.’

Tips voor het inzetten van mensen met een begeleidingsbehoefte

  1. Kijk naar het individu: wat vindt de medewerker leuk om te doen? Een takenkaart helpt hierbij.
  2. Kijk aan de hand van een takenkaart wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet kan. Dit zorgt voor wederzijdse betrokkenheid en het schept bovendien heldere verwachtingen.
  3. Overvraag niet! Als duidelijk is geworden wat een medewerker kan, begin daar dan eerst mee. Het takenpakket uitbreiden kan altijd nog.
  4. Relativeer alles wat je meemaakt. Lukt er iets niet? Bedenk dan dat je dat waarschijnlijk ook mee kunt maken met een reguliere medewerker. Dus: laat je niet ontmoedigen.
  5. Ga het doen en ervaren! Geef mensen met een begeleidingsbehoefte een kans en focus op de positieve kanten.

Net als Praxis medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol inzetten?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl