Hoe weet ik of ik een NOW-verklaring nodig heb?

Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming, kan het zijn dat u een derden- of accountantsverklaring moet meesturen met uw aanvraag voor de definitieve berekening. Bij groepen en concerns wordt hiertoe gekeken naar het totaal van alle aanvragen die binnen de groep of concern vallen. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau is altijd een accountantsverklaring nodig. Bekijk hier of u een NOW-verklaring nodig heeft.

Indien u een verklaring nodig heeft voor de aanvraag van de definitieve berekening voor de 7e en 8aanvraagperiode (NOW 5 en NOW 6) is het raadzaam om deze nu al aan te vragen bij uw financieel adviseur. Het laten opstellen van een verklaring kost namelijk veel tijd!

Wanneer welke NOW-verklaring nodig?

Onderstaande afbeelding geeft visueel weer wanneer u een verklaring nodig heeft bij uw aanvraag voor de definitieve berekening en zo ja, om welke verklaring het dan gaat.

 

 

In de volgende situaties is een derdenverklaring verplicht:

  •  
Bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000.
  •  
Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

In de volgende situaties is een accountantsverklaring verplicht:

  •  
Bij een voorschot van € 125.000 of meer.
  •  
Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  •  
Als u onderdeel bent van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
  •  
Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog het voorschot of de definitieve tegemoetkoming is. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Combineren van accountantsverklaringen

Als u NOW heeft ontvangen voor de derde, vierde, vijfde en/of zesde aanvraagperiode (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en/of NOW 4), dan mag uw accountant deze periodes gecombineerd controleren. Dit kan tijd en daarmee ook geld besparen. Uiteraard moet wel rekening gehouden blijven worden met de verschillende voorwaarden die per aanvraagperiode gelden.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl