Groepsgesprek ook voor doven te volgen

In de serie Techniek geeft toekomst bespreken we bijzondere, technische innovaties. Innovaties die voorop lopen en écht het verschil maken. En innovaties die ervoor zorgen iedereen kan (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Thuis en op het werk. Deze keer: Jari Hazelebach. Hij ontwikkelde samen met medeoprichter Marcel van der Ven SpeakSee voor doven en slechthorenden. Een app die in staat is om groepsgesprekken door middel van spraakherkenning direct naar tekst te vertalen.

Jari’s vader en moeder zijn doof. Als kind merkte hij dat zijn ouders op feestjes niet alle gesprekken konden volgen, dat vond hij naar om te zien. ‘Mijn ouders zijn eigenlijk de inspiratie geweest voor SpeakSee, een app die het voor doven en slechthorenden mogelijk maakt om groepsgesprekken te volgen.’


In één seconde van spraak naar tekst

SpeakSee is vooral bedoeld voor vergaderingen op kantoor. ‘Een een-op-eengesprek is vaak geen probleem: mensen nemen dan de tijd voor je, praten rustig. Een doof persoon kan dan goed liplezen. In een groep gaan de gesprekken snel en vaak dwars door elkaar heen’, legt Jari uit. Met de SpeakSee op je telefoon, tablet of computer kunnen doven en slechthorenden die groepsgesprekken nu wél volgen. Het werkt als volgt: SpeakSee vangt spraak op in gesprekken en zet dit in één seconde om in tekst op je scherm. Op deze manier kunnen mensen die doof of slechthorend zijn lezen wat er wordt gezegd. Alle gespreksdeelnemers gebruiken een microfoontje, dat in verbinding staat met SpeakSee. Op het scherm ziet het er een beetje uit als een groepsgesprek in Whatsapp. Doordat iedere persoon een eigen kleurtekstballon heeft, kunnen personen uit elkaar worden gehaald.’

 

Ook voor de gezellige gesprekjes

Anderhalf jaar geleden deed Jari’s bedrijf een pilot met SpeakSee. Jari: ‘We hebben ons idee ingebracht bij de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI). Deze coalitie, waar ook UWV in zit, wil technologie speciaal voor mensen met een beperking op de werkvloer te stimuleren. Ze roepen werkgevers, technologieontwikkelaars en werknemers op om met technologische ontwikkelingen te komen. De beste initiatieven ontvangen subsidie van UWV.’

SpeakSee viel in de smaak, dus kregen Jari en zijn team geld om pilots te organiseren. De testpersonen bij de Nationale Politie en Rabobank waren volgens Jari overwegend enthousiast. ‘Neem bijvoorbeeld een dame werkzaam voor de politie; niet alleen kon ze de vergaderingen goed volgen, de tool werd ook gebruikt voor gezellige gesprekjes. Ze legde de microfoontjes neer bij de computer van de collega’s in de kantoorruimte. Zo kon ze volgen wat er allemaal werd besproken en inhaken op het gesprek. Dat gaf haar echt het gevoel van erbij horen.’

 

Digitaal vergaderen straks ook mogelijk

Terwijl ze nog in afwachting zijn van het vervolg van de pilot van SpeakSee, hebben Jari en zijn team alvast nog iets bedacht. ‘Tijdens corona gingen we allemaal thuiswerken en veel mensen en bedrijven zijn dat daarna - deels - blijven doen. Voor doven en slechthorenden is digitaal vergaderen heel lastig: ze kunnen minder makkelijk meer liplezen en daarbij is de audio vaak van mindere kwaliteit. Zo kwamen we op het idee om een tool te ontwikkelen voor digitaal vergaderen voor doven en slechthorenden. Tijdens het vergaderen met een vergaderplatform zoals Zoom, MS Teams, Skype, wordt de spraak opgevangen en in ondertiteling op je scherm weergegeven.’ Deze tool is ook voorgelegd aan UWV. ‘Het product komt nu heel erg goed van pas. En dat ziet UWV gelukkig ook: er is weer positief gereageerd, we mogen het gaan testen binnen een beperkte groep. Hopelijk kan op korte termijn een grotere groep hiervan gebruikmaken.’

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl