Financiële tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Als je recht hebt op deze tegemoetkoming, hoef je hier niets voor te doen en krijg je deze automatisch op je rekening gestort.

 

Wanneer ontvang je de tegemoetkoming arbeidsongeschikten?

Je ontvangt het bedrag tegelijk met je maandelijkse uitkering van september 2021. De betaaldatum is 23 september. Ontvang je je uitkering via je werkgever of een andere organisatie? Dan krijg je de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten alsnog direct van UWV. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vind je terug op de betaalspecificatie van september, die je kunt bekijken op Mijn UWV.

 

Voor wie is de tegemoetkoming arbeidsongeschikten?

Als je arbeidsongeschikt bent, dan krijg je de jaarlijkse tegemoetkoming van UWV als je op 1 juli van dit jaar:

  • recht hebt op een Wajong-uitkering van UWV;
  • recht hebt op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering en 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

 

Wat gebeurt er met de tegemoetkoming bij schulden?

  • Heb je schulden en geen schuldhulpverlening: dan mag een beslaglegger geen beslag leggen op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze tegemoetkoming wordt niet verrekend met openstaande vorderingen.
  • Krijg je schuldhulpverlening van je gemeente, dan mag je schuldhulpverlener de tegemoetkoming niet zomaar inhouden. Dat mag alleen als jullie daar samen afspraken over hebben gemaakt.
  • Zit je in een traject voor schuldhulpverlening volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, het wettelijke traject) en betaalt UWV je uitkering aan de schuldhulpverlener? Dan wordt ook de tegemoetkoming overgemaakt aan je schuldhulpverlener.

 

 Kijk voor meer informatie over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten op uwv.nl.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl