Loondispensatie: de veelgestelde vragen en antwoorden

Loondispensatie is bedoeld voor Wajongers die werken. Maar wat is het precies? Hoe werkt het in de praktijk? We zetten een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje.

Beeld van werkgever die samen met zijn werknemer de regeling voor loondispensatie bekijkt.

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie is bedoeld voor mensen met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie krijgt de werkgever toestemming om (tijdelijk) minder loon aan de werknemer te betalen. Die toestemming krijgt hij omdat de werknemer door zijn ziekte of handicap (tijdelijk) minder productief is dan een werknemer zonder ziekte of handicap. Loondispensatie maakt het voor werkgevers bijvoorbeeld aantrekkelijker om mensen met een Wajong-uitkering in dienst te nemen. Bij loondispensatie mag hij zijn werknemer namelijk minder dan het wettelijk minimumloon betalen. De werknemer ontvangt naast het loon mogelijk nog een aanvullende Wajong-uitkering.

 

Hoe hoog is de aanvulling op mijn loon vanuit de Wajong?

Dat hangt af van hoeveel loon je van je werkgever krijgt. UWV vult je loon aan tot maximaal het bedrag dat je ontving voordat je ging werken.

 

Wat zijn de voorwaarden voor loondispensatie?

Je werkgever kan alleen loondispensatie aanvragen als jij een Wajong-uitkering hebt. En hij moet je vertellen dat hij loondispensatie voor je gaat aanvragen. Verder moet je werkgever je vertellen waarom hij je minder wil betalen en hoeveel minder loon hij je wil betalen.

Je werkgever kan loondispensatie krijgen als jij door jouw ziekte of handicap minder kan presteren dan een werknemer zonder beperking. Hiervoor is er wel een belangrijke voorwaarde: pas als jij ten minste 25 procent minder productief bent dan werknemers zonder beperking, kan jouw werkgever loondispensatie krijgen. Ook moet de verwachting zijn dat jij minimaal 6 maanden lang minder kunt presteren. Als je werkgever loondispensatie aanvraagt, dan onderzoekt UWV of dit terecht is. 

 

Ik maak meer kans op een nieuwe baan als mijn werkgever loondispensatie krijgt. naar welke informatie kan ik hem verwijzen?

Je (toekomstige) werkgever kan loondispensatie aanvragen met het formulier 'Aanvraag loondispensatie'. Je werkgever kan hier meer informatie vinden over werknemers met een Wajong-uitkering.

 

Hoe onderzoekt UWV of het terecht is dat mijn werkgever loondispensatie aanvraagt?

UWV onderzoekt welke loonwaarde past bij het werk dat je doet. Bij de loonwaardebepaling onderzoekt de arbeidsdeskundige van UWV wat jouw functie is, wat voor werk je doet en hoe jij je werk doet. Meestal komt de arbeidsdeskundige voor dit onderzoek naar je werkplek en spreekt hij met je werkgever en met jou. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de arbeidsdeskundige van UWV je loonwaarde bepaalt.

 

Wat is loonwaarde?

Wat je per gewerkt uur kunt verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring. Loonwaarde wordt uitgedrukt in een bedrag in euro’s. De loonwaarde bepaalt of jouw werkgever recht heeft op loondispensatie en wat de hoogte van de loondispensatie wordt.

 

Wanneer ontvang ik bericht over de aanvraag voor loondispensatie?

Je werkgever vraagt de loondispensatie aan. Hij/zij ontvangt binnen 8 weken na de aanvraag een brief met de beslissing over de aanvraag. Jij ontvangt daarna ook een brief met de mededeling of je werkgever de loondispensatie heeft gekregen en wat dit voor jou en je uitkering betekent. 

 

UWV besluit dat mijn werkgever recht heeft op loondispensatie, wat nu? 

Je werkgever mag je dan tijdelijk minder betalen dan het wettelijk minimumloon. Daarnaast kun je van UWV mogelijk nog een aanvulling op jouw loon krijgen. Of dat het geval is, hangt af van je persoonlijke situatie. UWV vult je loon aan tot het zogenaamde “normloon”. Dat is het on-gedispenseerde loon en is maximaal het bedrag dat je ontving voordat je ging werken.

 

Wanneer gaat de loondispensatie in? 

Heeft je werkgever toestemming van UWVvoor loondispensatie? Dan mag hij je minder loon betalen vanaf de eerste dag van de maand waarin hij loondispensatie heeft aangevraagd.

 

Hoe lang duurt loondispensatie?

Jouw werkgever kan voor minimaal 6 maanden loondispensatie krijgen. De loondispensatie duurt eerst maximaal 5 jaar. De loondispensatie kan daarna nog wel verlengd worden, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat jij hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

 

Wanneer kan mijn werkgever een verlenging van de loondispensatie aanvragen?

Dat moet vóór het einde van de periode waarvoor de loondispensatie geldt. Anders sluiten de periodes niet aan en moet je werkgever je in de tussentijd het volle loon betalen. Vraagt je werkgever opnieuw loondispensatie aan? Dan doet UWV altijd opnieuw onderzoek. Je werkgever vraagt een verlenging aan met het formulier 'Aanvraag loondispensatie'.

 

Ik ben het niet eens met de loondispensatie. Wat nu?

Als je het niet eens bent met de loondispensatie, dan kun je bezwaar maken. Hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn, staat in de beslissingsbrief die je krijgt van UWV.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl