Sta je in het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staan alle mensen die onder de banenafspraak vallen. Via Mijn UWV op uwv.nl kun je zelf controleren of je hierin bent opgenomen.

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan vermeld die onder de banenafspraak vallen. Je staat in het doelgroepregister als in ieder geval 1 van de onderstaande situaties voor jou geldt:

  • Je ontvangt een Wajong-uitkering en je kunt werken (oftewel: je hebt arbeidsvermogen).
  • Je hebt een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Je hebt (of had) een WIW-baan (voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden).
  • Je hebt (of had) een ID-baan (voormalig Besluit In- en Doorstroombanen).
  • Je valt onder de Participatiewet en UWV heeft vastgesteld dat je niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
  • Je hebt bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd. En UWV heeft vastgesteld dat je een (voormalig) leerling bent in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro).
  • Uit loonwaardenonderzoek blijkt dat je een verminderde loonwaarde hebt.
  • Je hebt een ziekte of handicap die is ontstaan voor je 18e verjaardag of tijdens je studie. En je kunt alleen het wettelijk minimumloon verdienen met een werkvoorziening. Je hebt hiervoor een beoordeling werken met een voorziening aangevraagd.

 

Wat is de banenafspraak?

De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. UWV beheert het doelgroepregister. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 125.000 extra banen realiseren. Deze afspraken zijn onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of handicap realiseren.

 

Alleen eigen registratie zichtbaar

Je kunt alleen zien of je zelf in het doelgroepregister staat en je ziet dus geen gegevens van anderen. Werkgevers en gemeenten kunnen met een burgerservicenummer (BSN) wel controleren of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. Een werkgever ziet geen persoonlijke gegevens, alleen een ja of nee op de vraag of iemand in het doelgroepregister staat. Zo weet hij dus of iemand meetelt voor de banenafspraak. Een werkgever mag jou hiervoor om jouw BSN vragen tijdens de sollicitatie. Je bent overigens niet verplicht al bij je sollicitatie je BSN te geven, dit hoeft pas bij indiensttreding.

 

Waarom is het goed om in het doelgroepregister te staan?

Wanneer je bent opgenomen in het doelgroepregister, kom je in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Als je solliciteert op een vacature die valt onder de banenafspraak, kijkt een werkgever of je in het doelgroepregister staat. Zo weet hij of je in aanmerking komt voor deze speciaal gecreëerde vacature. Het vergroot je kans op het krijgen van een baan. Als een werkgever je aanneemt, kan hij gebruikmaken van verschillende vergoedingen en praktische regelingen, zoals de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel. Kijk voor meer informatie op UWV.nl.

 

Cv op werk.nl

Sta je in het doelgroepregister? Dan kunt je in je cv op werk.nl het vakje ‘Banenafspraak’ aanvinken. Werkgevers kunnen jouw cv dan makkelijk vinden als zij iemand uit de doelgroep van de banenafspraak zoeken. Je kunt het vakje ook weer zelf uitvinken.

 

Wil je niet in het doelgroepregister?

Je kunt geen bezwaar maken tegen opname in het doelgroepregister. Als je niet meer aan de voorwaarden voldoet voor opname in het doelgroepregister kun je een uitschrijfverzoek indienen via Mijn UWV. Kijk voor meer informatie hierover op UWV.nl.

 

Mijn UWV

Om in te loggen op Mijn UWV heb je een DigiD nodig. Als je nog geen DigiD hebt, kun je dit aanvragen via www.DigiD.nl.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl