Hulp van UWV bij re-integreren als je arbeidsongeschikt bent verklaard

Op de foto staat Richard van Boxem, arbeidsdeskundige bij UWV
Beeldredaktie / Marcel J. de Jong
‘Ga ervoor. Je hebt alles te winnen en niets te verliezen’

Als je langdurig arbeidsongeschikt verklaard bent, lijkt het soms onmogelijk om weer te gaan werken. Gelukkig verandert de wereld om ons heen in positieve zin: werkgevers hebben steeds meer aandacht voor bewegen en gezondheid, en door nieuwe technologie kunnen mensen met een arbeidshandicap onverwachts toch weer aan het werk. Er is nu een nieuwe regeling voor mensen met een IVA- of Wajong DGA-uitkering die graag weer betaald werk willen doen. Richard van Boxem is arbeidsdeskundige bij UWV en legt uit hoe dat zit.

Wat is een Wajong DGA-uitkering?

DGA staat voor ‘Duurzaam Geen Arbeidsvermogen’ en is onderdeel van de Wajong-regeling. Je krijgt zo’n Wajong-uitkering als je (bijna) niet (meer) kunt werken.

 

Wat is een IVA-uitkering?

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’ en is onderdeel van de WIA-regeling. Je hebt een IVA-uitkering als je (bijna) niet meer kunt werken.

Re-integreren samen met een arbeidsdeskundige

‘Als arbeidsdeskundige help ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Ik onderzoek eerst of, en hoe iemand weer aan de slag kan. Samen kijken we daarna welke stappen er nodig zijn om terug te keren naar werk. Elke situatie is anders, maar 1 ding is zeker: voor iedereen is re-integreren spannend. Zeker als je al een langere periode thuiszit. Jammer genoeg voelt re-integreren soms onmogelijk als je een IVA- of Wajong DGA-uitkering hebt, door alle wetten en regels. Gelukkig verandert dat nu door een nieuwe tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is nog een pilotfase, maar ik kan me niet voorstellen dat we hiermee moeten stoppen. Het is een uitkomst voor mensen met een IVA-uitkering of Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen die willen onderzoeken of ze betaald werk kunnen doen. En ook een uitkomst voor werkgevers.’

Nieuwe regeling legt drempel lager

‘Sinds april 2023 is er een speciale regeling voor mensen met een IVA- of Wajong DGA-uitkering. Zij kunnen nu hulp krijgen van UWV om toch weer aan het werk te gaan. Met deze regeling krijg je de kans om rustig te wennen aan nieuw werk, bijvoorbeeld doordat je begint op een werkervaringsplek. Het is ook mogelijk om voorafgaand scholing te volgen. Lukt het werken niet, om wat voor reden dan ook, dan is alles vrijblijvend en zit je nergens aan vast. Je behoudt in deze periode gewoon je uitkering. Ook kan je via UWV in contact komen met een onafhankelijk bureau dat je inzicht kan geven wat het betekent voor je totale inkomen als je gaat werken. Dan wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met toeslagen die je ontvangt.

 

Voordelen voor werkgevers

De regeling maakt het ook voor werkgevers voordeliger om mensen met een IVA- of Wajong-uitkering in dienst te nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld een proefplaatsing aanbieden, waarmee beide partijen kunnen kijken of het werk geschikt is Ook komen werkgevers in aanmerking voor financiële steun, zoals voor een no risk polis.’

 

‘Veel van mijn cliënten durven nu de stap te zetten om te gaan re-integreren, terwijl ze dat eerder niet eens als optie zagen’

 

Een succesvol re-integratietraject voor Brian

‘Er wordt positief op de nieuwe regeling gereageerd. Veel van mijn cliënten durven nu de stap te zetten om te gaan re-integreren, terwijl ze dat eerder niet als optie zagen. Ze krijgen de kans om op eigen tempo te ontdekken waar ze goed in zijn en wat er allemaal mogelijk is. Een succesvol re-integratietraject van Brian laat de impact van de regeling zien. Hij had al op jonge leeftijd last van een zware depressie en werd op zijn 18e volledig arbeidsongeschikt verklaard. Na 7 jaar thuiszitten en met wat bijbaantjes op zijn cv, gingen we samen weer op zoek naar werk. Brian ontdekte wat hem energie gaf. De regeling gaf Brian ook het vertrouwen dat hij het gewoon kon proberen. Inmiddels werkt hij met veel plezier bij de Belastingdienst.’

 

Re-integreren voor iedereen

‘Deze regeling opent de deur voor mensen die eerder het gevoel hadden dat ze geen kans maakten om mee te doen met de samenleving. Iedereen verdient die kans. Met de juiste ondersteuning en aanpassingen kunnen mensen met een IVA- of Wajong DGA-uitkering ook een waardevolle bijdrage leveren en zichzelf verder ontwikkelen. Daarom zou ik tegen iedereen willen zeggen: ga er gewoon voor. Je hebt alles te winnen en niets te verliezen.’

Heb jij een IVA-uitkering of Wajong zonder arbeidsvermogen (DGA), en denk je dat hulp van UWV bij je re-integratie voor jou is?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl