Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en wil een beoordeling arbeidsvermogen. Welke ondersteuning is er?

Als je door een ziekte of andere arbeidsbeperking gedeeltelijk of helemaal niet kunt werken, kan het van belang zijn een beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen. Zo kan je de juiste ondersteuning krijgen bij je werk en je inkomsten. Bijvoorbeeld omdat je net klaar bent met school. Jolanda Kolthof is arbeidsdeskundige bij UWV en doet sinds 2020 beoordelingen in het kader van de Participatiewet. Zij geeft antwoord op veelgestelde vragen over de mogelijkheden voor ondersteuning na beoordeling arbeidsvermogen.

Welke vormen van ondersteuning zijn er?

‘Als je door een ziekte of andere arbeidsbeperking gedeeltelijk of helemaal niet kunt werken, heb je mogelijk recht op ondersteuning. Er zijn 3 vormen van ondersteuning.’

 

1. Indicatie banenafspraak

‘Zo is er de Indicatie banenafspraak . Die is voor mensen die kunnen werken, maar door ziekte of andere arbeidsbeperking niet het minimumloon kunnen verdienen en moeite hebben met het vinden of behouden van een baan.’

2. Advies Indicatie beschut werk

‘Het Advies Indicatie beschut werk is voor mensen die alleen kunnen werken met ondersteuning die een gewone werkgever niet kan geven.’

3. Wajong-uitkering

‘De derde vorm is de Wajong. Die geldt voor mensen die op jonge leeftijd of tijdens hun studie een ziekte of andere arbeidsbeperking kregen, waardoor ze nu en in de toekomst niet meer kunnen werken.’

 

Hoe weet ik welke ondersteuning ik kan aanvragen?

‘Het komt nog wel eens voor dat jongeren worden afgewezen voor de ondersteuning die zij hebben aangevraagd. Dat willen we het liefst voorkomen. Het is namelijk heel vervelend om zo’n afwijzing te krijgen. Vaak komt dat door onvoldoende of onjuiste informatie, of wijzigingen in de criteria voor Wajong. Door je aanvraag goed voor te bespreken en de informatie van UWV hierover aandachtig te lezen, wordt snel duidelijk welke aanvragen leiden tot participatie en welke tot een uitkering. Zo is de kans kleiner dat je een afwijzing krijgt en kun je sneller geholpen worden.’

 

Keuzehulp invullen

‘Om te beginnen met onderzoeken welke hulp er bij jou zou kunnen passen, kan je de Keuzehulp invullen. Als je deze invult, zie je voor welke vorm van ondersteuning je in aanmerking kan komen. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor deze ondersteuning, kan je een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen indienen.’

Denk jij dat je in aanmerking komt voor ondersteuning?

Hoe verloopt het proces van een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen?

‘Als je ondersteuning voor je werk en inkomsten wilt aanvragen, kan je het aanvraagformulier hiervoor invullen. Stuur naast dit formulier zo veel mogelijk rapporten of verslagen mee die jouw situatie onderbouwen. Dan kan UWV je aanvraag beter beoordelen.’

 

Wanneer krijg ik reactie van UWV?

‘Binnen een paar dagen nadat je aanvraag is binnengekomen, krijg je van UWV een ontvangstbevestiging en gaat je aanvraag in behandeling. Soms heeft UWV nog meer informatie nodig om je situatie te kunnen beoordelen. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of allebei.’

 

Wanneer weet ik wat de uitkomst van de beoordeling arbeidsvermogen is?

‘Maximaal 14 weken nadat je je aanvraag hebt ingediend, krijg je een brief met de uitkomst van de beoordeling. In deze brief staat of je in aanmerking komt voor ondersteuning en van wie je deze ondersteuning krijgt. Je ontvangt ook een rapport van het gesprek met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige als deze heeft plaatsgevonden.’

Heb je andere vragen over beoordeling arbeidsvermogen?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl