Luister ik naar de verzekeringsarts of de medisch specialist?

De ene arts adviseert mij om niet te gaan werken, maar volgens de andere kan het wel. Naar wie moet ik luisteren? Op zoek naar het antwoord op die vraag spreken we met medisch adviseur en verzekeringsarts Herman Kroneman.

 

Mijn medisch specialist adviseert mij om volledig rust te blijven houden maar bij de herbeoordeling heeft de verzekeringsarts gezegd dat ik weer halve dagen moet gaan werken. Wat nu? ‘Bij zo’n tegengestelde aanbeveling is onderlinge afstemming tussen de artsen gewenst’, vertelt Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch adviseur van UWV. ‘Zegt de specialist dat je het rustig aan moet doen maar oordeelt de verzekeringsarts dat je deels weer aan het werk kunt, dan weegt het oordeel van de verzekeringsarts zwaarder. Realiseer je dat je het advies kunt aannemen. Weer proberen te werken kan altijd.’ Mag ik als patiënt in dat geval vragen om overleg tussen de artsen? ‘Graag zelfs. Dat past helemaal bij het idee van zelf de regie nemen.’

 

'Werk is soms het juiste medicijn'

 

Elk een rol

Met een arbeidsbeperking kun je in contact komen met een huisarts, een bedrijfsarts, een medisch specialist en een verzekeringsarts. De artsen hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Huisartsen richten zich op diagnostiek en behandeling, specialisten doen verdiepend onderzoek. Deze artsen worden betaald vanuit de zorgverzekering. Bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn gericht op arbeid en gezondheid. Bedrijfsartsen worden betaald door bedrijven en verzekeringsartsen zijn doorgaans in dienst bij UWV.

 

Eenduidigheid

Om eenduidigheid voor de patiënt te bevorderen en te voorkomen dat artsen zich teveel op elkaars vakgebied begeven zijn er richtlijnen opgesteld waarin de verschillende rollen en bevoegdheden beschreven staan. Het uitgangspunt daarbij is ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Tegelijk is onderling overleg en samenwerking tussen artsen noodzakelijk. Al gebeurt dat nog lang niet altijd. ‘Het is belangrijk dat de huisarts weet dat je schouderklachten veroorzaakt worden door het werk. Hij kan dan oefeningen of medicatie voorschrijven maar het is ook goed dat hij weet dat er door de bedrijfsarts al werkaanpassingen getroffen worden. Bij bijvoorbeeld een burn-out is artsenoverleg en een eenduidig advies aan de patiënt erg belangrijk want de patiënt heeft letterlijk al teveel aan het hoofd.’

 

‘Eenduidig advies is heel belangrijk’

 

Gezondheid en werk

‘Als patiënt moet je je altijd goed afvragen welke rol de arts heeft. Richt hij zich op het werken aan je gezondheid of ligt het perspectief op gezondheid in relatie tot werk?’, zegt Herman. Zijn advies is om naar iedereen te luisteren maar zelf de regie in handen te nemen. ‘Een actieve en onderzoekende houding helpt je bij je herstel. Werk vanuit een positieve mindset aan je gezondheid en kijk naar wat je nog wél kunt.’ Gaat het om de vraag of je (weer) kunt werken? Dan hebben de verzekeringarts en de bedrijfsarts de meeste zeggenschap. Die bepalen of je weer aan het werk kunt en welk werk bij je past. Zolang je in dienst bent bij een werkgever kan de bedrijfarts je oproepen voor een gesprek, ook wanneer je werkt met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 

Herbeoordeling

De verzekeringsarts is een medisch deskundige in het beoordelen van de belastbaarheid van werknemers. Deze arts kijkt veel breder naar je mogelijkheden om te werken en verkent ook ander ‘lichter’ werk dan dat je deed voordat je ziek werd. Ben je volledig arbeidsongeschikt verklaard en is er geen kans op herstel? Dan kom je in principe niet meer in contact met een verzekeringsarts. Maar ben je niet-duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, dan acht de verzekeringarts kans op verbetering van je situatie aanwezig en vindt er op termijn een herbeoordeling plaats. Er wordt dan opnieuw bekeken wat je ondanks je ziekte of beperking nog kunt doen qua arbeid. Het oordeel van de verzekeringsarts is leidend, maar hij of zij moet wel het advies van huisarts, specialist of bedrijfsarts zorgvuldig meewegen in zijn besluit.

 

De klachten veranderen

Probeer je weer te re-integreren maar merk je dat je gezondheid verder achteruit gaat? Of heb je eindelijk die operatie gehad en is er door die ingreep eindelijk sprake van verbetering? Dan kun je ook zelf bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Niet alleen een verandering van het ziektebeeld of de beperking kan hiertoe de aanleiding zijn. Ook het ‘arbeidsongeschikt zijn’ kan zorgen voor nieuwe klachten. ‘Het verlies van werk en daarmee vaak sociale contacten en een doel in het leven kan leiden tot depressies en psychische problemen. In dat geval is wrang genoeg werk het juiste medicijn.’

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl