De NOW-regeling

De NOW-regeling

Vind hier alle tips, tricks en informatie over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Werkgevers die een voorschot NOW hebben ontvangen, moeten achteraf de definitieve berekening over de betreffende periode aanvragen. Op basis hiervan wordt berekend op welk bedrag de werkgever exact recht heeft.

Inmiddels zijn alle loketten voor de aanvraag van de definitieve berekening gesloten. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie kunt contact opnemen met UWV Telefoon NOW.

Alles over de definitieve berekening

Werkgevers die een voorschot NOW hebben ontvangen, moeten achteraf de definitieve berekening over de betreffende periode aanvragen. Lees hier meer over het aanvragen van de definitieve berekening. 

Alles over de definitieve berekening NOW >

Weten wat uw definitieve tegemoetkoming wordt?