Hulp bij begeleiding en re-integratie van zieke werknemer

Bij langdurig verzuim van een uw werknemers (langer dan 6 weken) kunt u de Wet Poortwachter raadplegen. Dit helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Bekijk onderstaande video, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het maken van een plan van aanpak, het inzetten van een noodzakelijke behandeling, training of het aanbieden van een aangepaste werkplek en bijvoorbeeld de eerstejaarsevaluatie.

U kunt hier de Werkwijzer Poortwachter raadplegen, waarbij u antwoord vindt op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?