Interview

Definitieve berekening NOW: forse klus

Janet Helder

Werkgevers wacht een forse opgave. Ze moeten de definitieve berekening aanvragen van de NOW-subsidie die zij dit voorjaar hebben ontvangen. ‘We proberen werkgevers echt zo goed mogelijk te ondersteunen’, benadrukt UWV-bestuurslid, Janet Helder.

Het ‘aanvraagloket’ voor de definitieve berekening over de eerste aanvraagperiode ging op 7 oktober open. Na twee weken kwamen 7.500 aanvragen binnen. ‘Dat is eigenlijk best vlot’, vindt Janet. Om de berekening te kunnen maken heeft UWV gegevens nodig van de werkgever, van een deskundige derde (als het voorschot tussen 20.000 en 100.000 euro bedroeg ) of een accountant (boven 100.000 euro). 
‘Als werkgever moet je je administratie op orde hebben, goed kunnen onderscheiden wat bij je omzet hoort en wat niet, en hoe hoog je loonsom is. Heb je bijvoorbeeld flexwerkers niet of minder opgeroepen of is iemand met pensioen gegaan, dan is je loonsom dus lager geworden. Van elke euro die je als werkgever minder hebt gehad aan loonkosten over de drie maanden tegemoetkoming, ontvang je 90 cent minder subsidie. Dat is zuur, maar het is ook geld dat je niet hebt uitgegeven omdat je minder loon hebt uitbetaald. Alles bij elkaar is het niet eenvoudig, daar zijn we ons van bewust.’

 

Betalingsregelingen

Om het werkgevers gemakkelijker te maken zijn daarom simulatie- en rekentools ontwikkeld. Ze zijn te vinden via simulatienow.nl. Janet wil werkgevers op het hart drukken daar vooral gebruik van te maken. ‘Je kunt ermee uitrekenen wat er gebeurt als je omzet minder daalt dan je hebt opgegeven. Het is handig dat af en toe te doen in de periode voorafgaand aan de aanvraag van de definitieve vaststelling, want de werkelijkheid staat niet stil. Kom je tot de conclusie dat je straks moet terugbetalen, zet dan vast geld apart.’

Ook dat zal lang niet altijd eenvoudig zijn, beseft ze. ‘Normaliter moet een werkgever het voorschot binnen zes weken terugbetalen, maar we begrijpen dat dat niet altijd kan. Daarom zeggen we: neem in dat geval contact met ons op. We bieden bedrijven toegesneden betalingsregelingen, met een uitloop tot een jaar, langer zelfs als dat nodig is.’

 

Wennen

De tweede aanvraagperiode van de NOW liep van juni tot en met september, het aanvraagloket is eind augustus gesloten. Inmiddels staat een pakket van drie nieuwe aanvraagperioden van ieder drie maanden in de steigers. Het streven is om het eerste aanvraagloket half november te openen. In de aanloop ernaartoe, vertelt Janet, spraken de betrokkenen bij UWV en het departement nog van ‘een herstelpakket’. ‘In die tijd ging het best goed met corona en was het idee dat Nederland stapjes richting normalisering zou zetten. Belangrijk uitgangspunt was dat bedrijven zouden gaan wennen aan de nieuwe situatie en daarop gingen inspelen. Anders dan toen werd verwacht, zitten we nu in een tweede golf. Maar het uitgangspunt is onveranderd gebleven.’

 

Nieuwe voorwaarde

In de derde aanvraagperiode NOW zal een vergoeding worden uitgekeerd wanneer het omzetverlies – net als eerder – minimaal 20 procent is. Werkgevers ontvangen dan ditmaal een tegemoetkoming in de loonkosten van 80%, maar de loonkosten kunnen met 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve berekening. Belangrijkste nieuwe voorwaarde in het pakket vindt Janet de inspanningsverplichting voor werkgevers om medewerkers die zij ontslaan, naar ander werk te begeleiden. ‘Het gaat er nu vooral om dat mensen werk houden, is het niet bij de ene werkgever of branche, dan is het bij de andere. Krimpt een bedrijf en moet er overgegaan worden op ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan moet contact worden opgenomen met UWV. Wij kunnen dan de werkgever ondersteunen bij het vinden van ander werk. Er zijn nog genoeg sectoren waar ze om mensen zitten te springen. Daarin bemiddelen kan UWV goed. Het is – naast uitkeren – onze corebusiness.’

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl