De belangrijkste tips over de definitieve berekening NOW

Alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW moeten voor iedere periode een aparte  definitieve berekening aanvragen. Dit is de enige manier waarop UWV kan berekenen op welk bedrag de werkgever recht heeft gehad en dus daadwerkelijk kan overgaan tot ‘afrekenen’. Verzuimt de werkgever de definitieve berekening aan te vragen? Dan wordt de NOW-subsidie op nul gesteld en moet het gehele reeds ontvangen voorschot terugbetaald worden.

Portretfoto van Cor Burgmeyer

Om werkgevers te helpen bij de aanvraag voor de definitieve berekening heeft Cor Burgmeijer, directeur Uitvoering Klant en Service bij UWV, de belangrijkste tips over de definitieve berekening op een rij gezet.


Tip 1: Start op tijd

De loketten van de definitieve berekening zijn best lang open. Dat is direct een valkuil. Want de doorlooptijd om een definitieve berekening aan te vragen is lang. Die tijd zit niet zozeer in het doen van de aanvraag zelf, maar wel in het administratieve proces voorafgaand aan de aanvraag. Zo moet je omzet toerekenen aan de betreffende NOW-periode en deze vergelijken met het jaar 2019 om het omzetverlies te kunnen berekenen. Begin dus op tijd en maak het jezelf makkelijk door gebruik te maken van bestaande tools. Met name de Rekenhulp Omzetverlies is een absolute aanrader.


Tip 2: Check of je een verklaring nodig hebt

Zoek uit of en welke verklaringen je nodig hebt voor het aanvragen van de definitieve berekening. Handig hulpmiddel hierbij is de simulatietool. Door je loongegevens en het percentage geleden omzetverlies in te voeren in de tool krijg je zicht op de verwachte definitieve tegemoetkoming, waarna je vervolgens kunt checken of je een derden- of accountantsverklaring nodig hebt. Als een verklaring benodigd is, ga dan direct op zoek naar c.q. in gesprek met je financieel adviseur. Niet alleen kost het opstellen van een verklaring veel tijd, maar ook kan een financieel specialist advies geven over jouw situatie. Zo is het bijvoorbeeld voor bepaalde NOW-periodes mogelijk om een gecombineerde verklaring in te leveren bij de definitieve aanvraag.

 

Tip 3: Houd alle deadlines goed in de gaten

Er zijn acht aanvraagperiodes NOW. Als je gebruik hebt gemaakt van meerdere aanvraagperiodes heb je te maken met verschillende deadlines als het gaat om het aanvragen van de definitieve berekening. We hebben alle deadlines in één overzicht gezet om iedereen duidelijkheid te bieden.

 

Tip 4: Maak gebruik van de betalingsregeling indien nodig

Het kan voorkomen dat je (een gedeelte van) de NOW moet terugbetalen. Kun je als werkgever het teveel ontvangen bedrag niet direct terugbetalen, vraag dan de betalingsregeling aan. Hierover hoeft geen rente te worden betaald. Goed te weten is dat het aanvragen van een betalingsregeling pas kan, zodra je van UWV een beslissing hebt ontvangen over je aanvraag van de definitieve berekening.

 

Tip 5: Bekijk of je de aanvraag doet als onderdeel van een concern

Ben je onderdeel van een concern? Dan is het zaak om de omzetdaling op concernniveau door te geven: de periode en het omzetverlies van álle werkmaatschappijen moeten gelijk zijn aan elkaar. Blijkt dat op concernniveau de benodigde 20% omzetverlies niet is behaald, vraag dan de definitieve berekening als individuele werkmaatschappij aan. Voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau gelden aanvullende voorwaarden.

 

Tip 6: Heb je vragen? Neem contact op met UWV

Bij UWV Telefoon NOW zitten mensen klaar die alle NOW-gerelateerde vragen kunnen beantwoorden. Maak hier vooral gebruik van. Daarnaast zijn sinds kort ook alle NOW-brieven die aan werkgevers zijn verstuurd te vinden op het Werkgeversportaal van UWV (inloggen met eHerkenning). Hierdoor heb je op één plek een overzicht van alle correspondentie.

 

Tip 7: Wil je afzien van de tegemoetkoming NOW?

Wil je afzien van de tegemoetkoming en het voorschot terugbetalen? Of blijk je minder dan 20 procent omzetverlies te hebben en moet je de NOW terugbetalen? Dan kun je een verkorte route volgen waardoor je niet het complete formulier met betrekking tot de definitieve berekening hoeft in te vullen. Ook een derden- of accountantsverklaring is in dat geval niet nodig. Enkel je bedrijfsgegevens invoeren en een vinkje plaatsen bij ‘Nee, ik wil afzien van de tegemoetkoming en het voorschot terugbetalen’ is voldoende.

 

Tip 8: Ben je het niet eens met een beslissing? Bezwaar aantekenen is mogelijk

Als je het niet eens met een beslissing, is het mogelijk om in bezwaar te gaan. In sommige gevallen kan dat een reden zijn om een gunstigere NOW-beslissing te ontvangen. De bezwaartermijn is zes weken: in die periode moet  je UWV schriftelijk op de hoogte stellen van de bezwaren.