Actuele wetswijzingen voor werkgevers: een overzicht

Als werkgever heb je continu te maken met veranderingen in wet- en regelgeving. Dat kan gevolgen hebben voor u en uw organisatie. Zorgt u dus dat u op de hoogte bent van de actuele wetswijzigingen. Zo komt er recht op betaald ouderschapsverlof, krijgen kleine werkgevers een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie en zijn er wijzigingen in de premies van de WGA en Ziektewet.

Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)


Op 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in. Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan kunnen zij 9 weken betaald opnemen. 

 

Tegemoetkoming kosten loondoorbetaling en re-integratie


Het kabinet stelt sinds 1 september 2021 totaal € 450 miljoen per jaar beschikbaar voor deze tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte.

 

Premie WGA en Ziektewet

De gemiddelde WGA-premie stijgt in 2022 met 0,06 procentpunt naar 0,84%. De gemiddelde Ziektewetpremie gaat de met 0,10 procentpunt omhoog en komt uit op 0,68%. Kijk voor meer informatie op uwv.nl.