Aanvragen compensatie transitievergoeding

Het is als werkgever natuurlijk vervelend om afscheid te nemen van langdurig zieke medewerkers. De medewerker krijgt dan een transitievergoeding voor het beëindigen van het arbeidscontract. Vanaf 1 april 2020 mag u als werkgever een compensatie voor die transitievergoeding aanvragen. De compensatie geldt alleen als de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werknemer tijdens het beëindigen van het dienstverband nog ziek zijn. Jaarlijks wordt een wettelijk maandbedrag bepaald voor de transitievergoeding voor medewerkers. De compensatie is niet hoger dan dit bedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan het bepaalde maximum.

Dit zijn de stappen voor het aanvragen van compensatie.

 

Stap 1: instellingen eHerkenning controleren

Voor de aanvraag heeft een werkgever een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’. Controleer uw instellingen dus goed voordat u de aanvraagt start. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag hier eHerkenning aan.

 

Stap 2: de juiste documenten verzamelen

Om de compensatieaanvraag goed te kunnen beoordelen, heeft UWV documenten nodig die laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Wij controleren op vier documenten:

  • De arbeidsovereenkomst of een loonstrook met daarop de datum van indiensttreding.
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan een beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, opzeggingsbrief of een uitspraak van de rechter zijn.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.
  • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.

U kunt de hoogte van de transitievergoeding zelf berekenen. Op rijksoverheid.nl vindt u hiervoor een rekenhulp. Ook hebben we de loonstrook van de maand waarop uw werknemer 1 jaar ziek was nodig én de loonstrook van de periode na opheffing van het opzegverbod wegens ziekte.

 

Stap 3: vraag de compensatie aan

Heeft u eHerkenning en alle bewijsstukken verzameld, dan kunt u klikken op de oranje aanvraagbutton. U logt dan met eHerkenning in op het werkgeversportaal. Daar doet u uw aanvraag via het formulier 'Aanvraag compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid'.

 

Beslissing?

Wanneer u van ons hoort, hangt af van de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze site.